Tổng Hợp Bộ Cài đặt Photoshop

1. Download và cài đặt Photoshop CC 2018

Hướng dẫn Download và cài đặt Photoshop CC 2018 TẠI ĐÂY

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.