Lỗi Chạy Mịn Đỉnh Cao bị lỗi màu Đỏ

Lỗi chạy mịn đỉnh cao là do sung đột Plugin Retouch4me, vì vậy mình xóa Retouch4me đi và cài lại Panel là sẽ được

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn sau để xóa retouch4me: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC

Bước 2: Xóa tất cả các Folder Retouch4me trong Folder CC này (lưu ý nó nằm cả trong Folder Filters (1 số máy sẽ có mục này)

———–

Bước 3: Kiểm tra thêm trong folder Plug-ins của từng folder các phiên bản Photoshop theo đường dẫn C:\Program Files\Adobe  (nếu có Folder Retouch4me cũng sẽ xóa hết)

Bước 4: Cài đặt lại Panel là sẽ được. Download Panel tại đây

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.