Hướng dẫn quản lý KEY và đơn hàng

Bước 1: Đăng nhập chính xác Email lúc đăng ký mua Key lên website www.sadesign.vn

Bước 2: Chọn đăng nhập với Google giống ảnh bên dưới

Bước 3: bấm vào Ảnh Avata là sẽ nhìn thấy toàn bộ Key và đơn hàng giống như ảnh bên dưới

Bạn có thể tự theo dõi và quản lý Key (Reset Key/Thay đổi Key sang máy khác và Gia hạn tự động cộng thêm ngày sử dụng trên Panel)

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.