Yêu cầu hệ thống cấu hính máy tính là gì?

Hệ điều hành

  • Windows 7 (x64), Windows 10 (x64), Window 11(x64)
  • macOS: 10.3 trở lên

Phần cứng

  • Ít nhất 8 Gb RAM
  • Bộ xử lý 64-bit (x64), 1,2 GHz hoặc nhanh hơn
  • MAC: 2015 trở lên, CPU Intel hoặc M1
Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.