Hướng dẫn sử dụng cơ bản

1. Hướng dẫn sử dụng Mịn Da Đỉnh Cao

2. Hướng dẫn thay nền nhanh bằng Panel

3. Hướng dẫn sử dụng nút Ủi Đồ

4. Nắn Thon Mặt, Bóp Dáng Làm mịn da Ảnh Tập Thể Tự Động

5. Hướng dẫn xử lý phông nền bị nhăn

6. Hướng dẫn cách Thay Mây Bầu Trời

7. Hướng dẫn làm ảnh thẻ chuyên nghiệp

Hướng dẫn xử lý chạy hàng loạt

1. Hướng dẫn kéo dài chân hàng loạt

2. Hướng dẫn làm mịn da hàng loạt

3. Hướng dẫn tối ưu ảnh facebook không bị mờ

4. Hướng dẫn chèn chữ và logo hàng loạt

Hướng dẫn làm mịn da

1. Hướng Dẫn Làm mịn và xử lý khuyết điểm

Hướng dẫn chỉnh màu

1. Hướng dẫn chỉnh màu 1

Hướng dẫn chỉnh màu 1

Hướng dẫn chỉnh màu 1

2. Hướng dẫn chỉnh màu 2

Hướng dẫn chỉnh màu 2

Hướng dẫn chỉnh màu 2

Hướng dẫn chỉnh sửa chân dung

1. Hướng Dẫn Chỉnh sửa chân dung

Hướng dẫn thay nền

1. Thay nền trong phòng bằng Pentools