Hướng dẫn sử dụng cơ bản

1. Hướng dẫn sử dụng Mịn Da Đỉnh Cao

2. Hướng dẫn làm trắng răng

Hướng dẫn làm trắng răng

Hướng dẫn làm trắng răng

3. Hướng Dẫn Làm mịn và xử lý khuyết điểm

4. Hướng dẫn thay nền nhanh bằng Panel

5. Hướng dẫn sử dụng nút Ủi Đồ

6. Nắn Thon Mặt, Bóp Dáng Làm mịn da Ảnh Tập Thể Tự Động

7. Hướng dẫn xử lý phông nền bị nhăn

8. Hướng dẫn cách Thay Mây Bầu Trời

9. Hướng dẫn làm ảnh thẻ chuyên nghiệp

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.