Khi thay máy tính có sử dụng được Sadesign Retouch Panel không?

Bạn có thể cài lại (WIN) hệ điều hành hay đổi sang máy tính khác thoải mái, Không giới hạn số lần

Bạn hãy xem Video hướng dẫn Tại Đây

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.