Tôi có thể sử dụng Panel trên Photoshop phiên bản bao nhiêu

Sadesign Panel hoạt động trên Photoshop CC 2018 trở lên (Windows và Mac Os)

Download bộ cài đặt Photoshop CC 2018 miễn phí Tại đây

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.