Cảnh báo: Dữ liệu khuôn mặt không nhận dạng được chính xác

Khi bạn sử dụng các chức năng: Thon mặt, to mắt, Cằm Vline, Miệng Cười nhìn thấy thông báo này sẽ có 2 trường hợp cần khắc phục:

1. Bạn chọn ảnh khác mặt trực diện rõ nét hơn

2. Bạn cần kiểm tra chức năng Facetool trong Lyqify của bạn có hoạt động được không, nếu không hoạt động được là do lỗi Card màn hình. Bạn cần Update lại Driver Card màn hình và kiểm tra Card màn hình (VGA) của bạn có hỗ trợ chức năng Facetool trong Lyqify không.

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.