Cách tạo hiệu ứng chữ lông thú trong Photoshop CỰC DỄ

06/03/2024 130

Phần văn bản có hiệu ứng lông thú sẽ giúp cho thiết kế của bạn thêm độc đáo hơn đấy. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện hiệu ứng này bằng cách kết hợp nhiều công cụ khác nhau trong Photoshop. Cùng SaDesign tìm hiểu về cách tạo hiệu ứng chữ lông thú trong Photoshop qua những chia sẻ ngay sau đây.

Cách tạo hiệu ứng chữ lông thú trong Photoshop CỰC DỄ

Phần văn bản có hiệu ứng lông thú sẽ giúp cho thiết kế của bạn thêm độc đáo hơn đấy. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện hiệu ứng này bằng cách kết hợp nhiều công cụ khác nhau trong Photoshop. Cùng SaDesign tìm hiểu về cách tạo hiệu ứng chữ lông thú trong Photoshop qua những chia sẻ ngay sau đây.

hiệu ứng chữ lông thú trong Photoshop

1. Cách tạo nền, chữ cho hiệu ứng chữ lông thú trong Photoshop

Để có thể tạo được nền cho hiệu ứng chữ lông thú trong Photoshop thì bạn hãy tải một bức ảnh nền phù hợp. Ở đây mình tải nền FurAction-BG.jpg về máy.

Bước 1: Mở Photoshop lên, trên thanh menu chọn File => chọn Open => chọn FurAction-BG.jpg => nhấn Ok để mở hình nền lên.

chọn FurAction-BG.jpg

Bước 2: Sau khi đã có nền thì chúng ta sẽ tạo phần văn bản để tạo hiệu ứng chữ lông thú trong Photoshop. Trên thanh công cụ hãy chọn Horizontal Type Tool  (T) và viết chữ tùy ý. Ở đây mình viết chữ FUR. Chọn  phông chữ Aller Display, sau đó đi tới Window => Character và đặt Size thành 347 pt và Tracking thành 50.

chọn Horizontal Type Tool (T) và viết chữ tùy ý

2. Thiết lập Fur Brush và Pattern cho hiệu ứng chữ lông thú trong Photoshop

Để tiến hành thiết lập brush lông thú cho chữ thì chúng ta sẽ tiến hành theo các bước như sau:

Bước 1: Trên thanh menu hãy vào Edit => Presets => Preset Manager...  Trong Preset Type, hãy chọn Brushes, nhấp vào Load... , và chọn Brush (Fur Tutorial).abr. Bạn có thể tải Brush (Fur Tutorial).abr. tại đây.

Preset Manager...

Bước 2: Trên thanh menu tiếp tục chọn Edit => Presets => Preset Manager... Trong cửa sổ Preset Type, hãy chọn Patterns, click load..., và chọn Pattern (Fur Tutorial).pat. Bạn có thể tải Pattern (Fur Tutorial).pat tại đây.

chọn Patterns, click load..

3. Cách tạo Action cho hiệu ứng chữ lông thú trong Photoshop

Việc tạo action sẽ giúp việc tạo hiệu ứng chữ lông thú trong Photoshop trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Để mở bảng Actions, trên thanh menu bạn hãy chọn Window => Actions.

Actions

Bước 2: Hãy tạo một tập hợp hành động mới. Để làm như vậy, hãy nhấp vào biểu tượng Create New Set, đặt tên là Fur Action và nhấp vào OK.

đặt tên là Fur Action và nhấp vào OK

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng Create New Action, đặt tên là Fur Text và nhấp vào Record.

Từ thời điểm này trở đi, mọi thứ bạn làm sẽ được ghi lại, vì vậy hãy chú ý đến bảng Actions. Nếu bạn mắc lỗi, hãy nhấp vào  biểu tượng Stop Playing/Recording và xóa bước không cần thiết khỏi tác vụ Fur Text . Sau đó nhấn vào biểu tượng Begin Recording để tiếp tục.

Nhấp vào biểu tượng Create New Action

Bước 4: Với layer văn bản đã chọn, đi tới Layer => Rename Layer... và đổi tên thành Base Text 1.

Rename Layer... và đổi tên thành Base Text 1.

Bước 5: Chọn công cụ Brush Tool (B). Chọn FUR Brush - Tutorial Brush, sau đó đặt  Mode thành Normal và Opacity và Flow thành 100%, đồng thời đảm bảo rằng các biểu tượng sau không được chọn. 

Chọn FUR Brush - Tutorial Brush

Bước 6: Bây giờ hãy tạo một layer mới. Đi tới Layer => New => Layer... , đặt tên là Fur-1 và nhấp vào OK.

Layer... , đặt tên là Fur-1 và nhấp vào OK.

Bước 7: Chọn lại layer Base Text 1 và đi tới Type => Create Work Path.

Create Work Path.

Bước 8: Bây giờ chọn layer Fur-1, mở bảng Paths bằng cách vào Window => Paths, nhấp chuột phải vào Work Path và chọn Stroke Path...  Chọn Brush trong menu thả xuống, bỏ chọn tùy chọn Simulate Pressure và nhấp vào OK. Sau đó, xóa Work Path khỏi bảng Paths.

chọn Stroke Path...

Bước 9: Quay trở lại bảng điều khiển Layer. Bây giờ chúng ta sẽ hợp nhất văn bản với bộ lông. Để làm như vậy, hãy chọn Fur-1 trong bảng Layers, sau đó giữ phím Shift và chọn Base Text 1.

chọn Fur-1 trong bảng Layers

Bây giờ thả phím Shift , nhấp chuột phải vào Fur-1 và chọn Merge Layers.

nhấp chuột phải vào Fur-1 và chọn Merge Layers.

Bước 10:Bây giờ chúng ta sẽ tạo Layer Style cho hiệu ứng chữ lông thú trong Photoshop. Nhấn đúp chuột vào layer Fur-1 rồi thiết lập theo các style như sau:

Trong bảng Layer Style hãy chọn Bevel & Emboss và thiết lập những thông số sau:

 • Style: Inner Bevel

 • Technique: Smooth

 • Depth: 63 %

 • Direction: Up

 • Size: 24 px

 • Soften: 16 px

 • Use Global Light: Bỏ tick chọn 

 • Angle: 13º

 • Altitude: 42º

 • Gloss Contour: Gaussian

 • Anti-aliased: True

 • Highlight Mode: Soft

 • Color of the Highlight mode: #ffffff

 • Opacity of the Highlight: 65%

 • Shadow Mode: Overlay

 • Color of the Shadow Mode: #362a1a

 • Opacity of the Shadow Mode: 26%

Trong bảng Layer Style hãy chọn Bevel & Emboss

Bước 11: Trong bảng Layer Style hãy chọn Contour to the Bevel & Emboss và thiết lập những thông số sau:

 • Contour: Gaussian 

 • Anti-aliased: Bỏ tick chọn

 • Range: 61%

Trong bảng Layer Style hãy chọn Contour to the Bevel & Emboss

Bước 12: Hãy chọn Inner Glow và thiết lập những thông số sau:

 • Blend Mode: Screen

 • Opacity: 25%

 • Noise: 0%

 • Color: #cfb9a6

 • Technique: Softer

 • Source: Center

 • Choke: 4%

 • Size: 213 px

 • Contour: Linear

 • Anti-aliased: Bỏ tick chọn

 • Range: 100%

 • Jitter: 0%

Hãy chọn Inner Glow và thiết lập những thông số sau

Bước 13: Trong bảng Layer Style hãy chọn Color Overlay và thiết lập những thông số sau:

 • Blend Mode: Color

 • Color: #ffffff

 • Opacity: 21%

chọn Color Overlay

Bước 14: Tiếp tục chọn Pattern Overlay và thiết lập những thông số sau:

 • Blend Mode: Normal

 • Opacity: 100%

 • Pattern: Chọn mẫu Pattern (Fur Tutorial).pat. mà bạn đã tải xuống.

 • Scale: 25%

 • Link with Layer: Tick chọn

chọn Pattern Overlay

Bước 15: Tiếp tục chọn Drop Shadow và thiết lập những thông số sau:

 • Blend Mode: Normal

 • Color: #6d655d

 • Opacity: 100%

 • Use Global Light: Bỏ tick chọn

 • Angle: 0 º

 • Distance: 18 px

 • Spread: 100%

 • Size: 0 px

 • Contour: Linear 

 • Anti-aliased: Bỏ tick chọn

 • Noise: 0%

 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Tick chọn

 chọn Drop Shadow

Bước 16: Nếu bạn không dùng phiên bản Adobe Photoshop CC, thì hãy click vào OK và chuyển sang bước 18. Còn nếu bạn dùng thì hãy tiếp tục.

Trong bảng Layer Style hãy thêm một Drop Shadow ở ngay phía dưới Drop Shadow đầu tiên sau đó thiết lập những thông số sau:

 • Blend Mode: Normal

 • Color: #e5dacf

 • Opacity: 100%

 • Use Global Light: Bỏ tick chọn

 • Angle: 0º

 • Distance: 0 px

 • Spread: 0%

 • Size: 2 px

 • Contour: Linear

 • Anti-aliased: Bỏ tick chọn

 • Noise: 0%

 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Tick chọn

Trong bảng Layer Style hãy thêm một Drop Shadow

Bước 17: Thêm một Drop Shadow ở ngay phía dưới Drop Shadow thứ hai sau đó  thiết lập những thông số sau:

 • Blend Mode: Multiply

 • Color: #000000

 • Opacity: 30%

 • Use Global Light: Bỏ tick chọn

 • Angle: 3º

 • Distance: 34 px

 • Spread: 0%

 • Size: 1 px

 • Contour: Linear 

 • Anti-aliased: Bỏ tick chọn

 • Noise: 0%

 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Tick chọn

Sau đó nhấn chọn OK.

Thêm một Drop Shadow ở ngay phía dưới Drop Shadow thứ hai

Lúc này hình ảnh của bạn sẽ trông như thế này:

Lúc này hình ảnh của bạn sẽ trông như thế này:

Hoặc như thế này nếu bạn đang sử dụng phiên bản Adobe Photoshop cũ hơn:

nếu bạn đang sử dụng phiên bản Adobe Photoshop cũ hơn

Bước 18: Chuyển sang bước 23 nếu bạn đang sử dụng Adobe Photoshop CC.

Nhấn Ctrl+J hai lần để tạo hai bản sao của lớp Fur-1 và đặt chúng bên dưới bản gốc:

Chuyển sang bước 23 nếu bạn đang sử dụng Adobe Photoshop CC

Bước 19: Nhấp chuột phải vào bản sao đầu tiên và chọn Clear Layer Style. Làm tương tự cho bản sao thứ hai.

chọn Clear Layer Style

Bước 20: Thay đổi Fill của cả hai bản sao thành 0%.

Thay đổi Fill của cả hai bản sao thành 0%.

Bước 21: Hãy nhấn đúp chuột vào layer copy đầu tiên để thiết lập Layer Style. Trong cửa sổ Layer Style hãy chọn Drop Shadow sau đó thiết lập những thông số sau:

 • Blend Mode: Normal

 • Color: #e5dacf

 • Opacity: 100%

 • Use Global Light: Bỏ tick chọn

 • Angle: 0 º

 • Distance: 0 px

 • Spread: 0%

 • Size: 2 px

 • Contour: Linear

 • Anti-aliased: Bỏ tick chọn

 • Noise: 0%

 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Tick chọn

Click OK.

Trong cửa sổ Layer Style hãy chọn Drop Shadow

Bước 22: Hãy nhấn đúp chuột vào layer copy thứ hai để thiết lập Layer Style.

Trong cửa sổ Layer Style hãy chọn Drop Shadow sau đó thiết lập những thông số sau:

 • Blend Mode: Multiply

 • Color: #000000

 • Opacity: 30%

 • Use Global Light: Bỏ tick chọn

 • Angle: 3º

 • Distance: 34 px

 • Spread: 0%

 • Size: 1 px

 • Contour: Linear 

 • Anti-aliased: Bỏ tick chọn

 • Noise: 0%

 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Tick chọn

Click OK.

Trong cửa sổ Layer Style hãy chọn Drop Shadow

Bước 23: Bây giờ chúng ta cần chuyển đổi layer Fur-1 layer thành Smart Object. 

Đối với Adobe Photoshop CC: Nhấp chuột phải vào layer Fur -1 và chọn Convert to Smart Object.

chuyển đổi layer Fur-1 layer thành Smart Object.

Đối với các phiên bản Adobe Photoshop cũ hơn: Chọn layer Fur-1, giữ phím Shift và nhấp vào layer Fur-1 copy 2. Nhả phím Shift, sau đó nhấp chuột phải vào layer Fur-1 và chọn Convert to Smart Object.

Adobe Photoshop cũ hơn: Chọn layer Fur-1, giữ phím Shift và nhấp vào layer Fur-1 copy 2

Bước 24: Bây giờ hãy thay đổi màu của lông. Chúng tôi sẽ làm cho nó trắng hơn. Đi tới  bảng Adjustments và nhấp vào Gradient Map. Nếu bạn không nhìn thấy nó, hãy đi tới Window > Adjustments.

Adjustments

Bước 25: Toàn bộ hình ảnh của bạn sẽ trông khá lạ nhưng đừng lo lắng. Đổi tên layer Gradient map 1 thành Gradient Color.

Đổi tên layer Gradient map 1 thành Gradient Color.

Bước 26: Nhấp chuột phải vào layer Gradient Color và chọn Create Clipping Mask .

Nhấp chuột phải vào layer Gradient Color và chọn Create Clipping Mask

Bước 27: Nhấp đúp vào biểu tượng gradient trong layer Gradient Color. Bảng Properties  sẽ bật lên.

Nhấp đúp vào biểu tượng gradient trong layer Gradient Color

Bước 28: Hãy click chuột vào thanh Gradient bar trong cửa sổ Properties để mở trình chỉnh sửa Gradient Editor.

Sau đó thiết lập theo những thông số sau:

 • Điểm màu đầu tiên: #000000 and Location 0%

 • Điểm màu thứ hai: #848484 and Location 30%

 • Điểm màu thứ ba: #c0c0c0 and Location 48%

 • Điểm màu thứ tư: #ffffff and Location 100%

Click OK.

click chuột vào thanh Gradient bar trong cửa sổ Properties

Bước 29: Đổi tên layer Fur-1 thành Fur và sau đó dừng ghi lại Action.

Đổi tên layer Fur-1 thành Fur và sau đó dừng ghi lại Action.

Như vậy là bạn đã tạo xong hiệu ứng chữ lông thú trong Photoshop. Phần chữ có lông thúc nhìn vô cùng độc đáo. Hy vọng những chia sẻ trên đây có thể giúp bạn có những thiết kế đẹp mắt.

 

Hotline

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.