Hướng dẫn thêm DATA tài nguyên vào SADESIGN PANEL

10/09/2022 94,625

Hướng dẫn thêm DATA tài nguyên vào SADESIGN PANEL

Hướng dẫn thêm DATA tài nguyên vào SADESIGN PANEL

Lưu ý: bạn làm đúng như video hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tạo 1 Folder SADESIGN ở ổ đĩa bất kỳ (ổ nào trống thì tạo trên ổ đó) 

Bước 2: Bấm vào Menu 3 gạch chọn Thay đổi đường dẫn Data, Trỏ vào Folder SADESIGN mà bạn vừa tạo xong ở bước 1

Bước 3: Download 9 TAB tài nguyên về thư mục SADESIGN mà bạn đã tạo ở Bước 1, dùng Tab nào thì download Tab đó cũng được)

👉 Link 1 Download

👉 Link 2 dự phòng: Download

Bước 4: Khi bạn download về thì bấm Extract Here để giải nén hoàn tất tệp Zip, Lưu ý quan trọng chọn giải nén là Extract Here

Đội ngũ cài đặt và hỗ trợ Panel miễn phí

Fanpagehttps://www.facebook.com/chinhsuaanh.vn

Zalo/Hotline: 0868 33 9999 

Hotline

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.