Chính sách quyền riêng tư

Quyền, Trách nhiệm và Giới hạn

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web là: http://sadesign.vn

Thông tin cá nhân nào được thu thập và tại sao
các bình luận được thu thập

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét và cả địa chỉ IP của khách truy cập. chuỗi tác nhân người dùng của trình duyệt và chuỗi tác nhân người dùng để giúp phát hiện thư rác

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hàm băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận nhận xét của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh nhận xét của bạn.

Thư viện

Nếu bạn đang tải hình ảnh lên một trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có nhúng dữ liệu vị trí (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Thông tin liên hệ
Cookies

Nếu bạn viết nhận xét trên trang web, bạn có thể cung cấp rằng bạn cần nhập tên, email và địa chỉ trang web của mình vào cookie. Thông tin này nhằm mục đích ngăn bạn nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có cho phép cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị của bạn. Thông tin đăng nhập duy trì trong hai ngày và các lựa chọn màn hình sẽ tiếp tục trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ bao gồm ID của bài đăng bạn đã chỉnh sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được nhúng từ một trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động giống hệt như khi khách truy cập vào một trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng trình theo dõi của bên thứ ba và theo dõi các tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi các tương tác của bạn với nội dung. được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Phân tích Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai Dữ liệu của bạn có sẵn
trong bao lâu Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nhận xét đó sẽ được lưu giữ vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ nhận xét nào thay vì giữ chúng trong khu vực chờ kiểm duyệt.
Đối với những người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì với dữ liệu của mình?

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi dữ liệu của bạn được gửi.

Nhận xét của khách (không phải thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động. Thông tin liên hệ

của bạn Thông tin bổ sung Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn Các quy trình tiết lộ dữ liệu chúng tôi thực hiện Các bên thứ ba mà chúng tôi nhận dữ liệu từ Xác định và/hoặc thu thập thông tin mà chúng tôi tự động áp dụng cho dữ liệu người dùng yêu cầu tiết lộ thông tin được quản lý

Hotline

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.