Tạo khung và lớp phủ phim cổ điển trong Photoshop DỄ DÀNG cùng SaDesign

03/06/2024 42

Một bức ảnh với phần khung theo style khung film cổ điển sẽ giúp bức ảnh của bạn thêm nghệ hơn đấy. Giờ đây bạn hoàn toàn có thể thực hiện tạo khung và lớp phủ phim cổ điển trong Photoshop chỉ với sự kết hợp của nhiều công cụ khác nhau. Cùng SaDesign tham khảo cách thực hiện ngay sau đây nhé.

Tạo khung và lớp phủ phim cổ điển trong Photoshop DỄ DÀNG cùng SaDesign

Một bức ảnh với phần khung theo style khung film cổ điển sẽ giúp bức ảnh của bạn thêm nghệ hơn đấy. Giờ đây bạn hoàn toàn có thể thực hiện tạo khung và lớp phủ phim cổ điển trong Photoshop chỉ với sự kết hợp của nhiều công cụ khác nhau. Cùng SaDesign tham khảo cách thực hiện ngay sau đây nhé.

tạo khung và lớp phủ phim cổ điển trong Photoshop

1. Tạo khung phim cổ điển trong Photoshop 

Để có thể tạo khung và lớp phủ phim cổ điển trong Photoshop thì đầu tiên chúng ta cần tạo khung film cho ảnh. Thực hiện theo những bước sau đây.

Bước 1: Hãy tạo một tài liệu mới trong Photoshop. Trên thanh menu hãy đi tới File => New và đặt Width thành 3000 px, Height thành 4000 px và Resolution thành 72 px/in .

tạo một tài liệu mới trong Photoshop

Bước 2: Tiếp tục, chúng ta sẽ tạo một khung film cổ điển. Chọn Rectangle Tool (U), nhấp vào bất kỳ vị trí nào bên trong tài liệu để tạo một lớp hình chữ nhật với Width là 450 px và Height là 4000 px. Sau đó, đặt Fill Solid Color thành #e5e5e5, và định vị layer này sao cho nó thẳng hàng với cạnh trái và tâm dọc của tài liệu Đặt tên cho layer này là Frame.

tạo một khung film cổ điển

Bước 3: Chọn lại Rectangle Tool (U), nhấp vào bất kỳ vị trí nào bên trong tài liệu để tạo một layer hình chữ nhật bo tròn mới và đặt Width thành 255 px, Height thành 150 px và Radius thành 25 px. Sau đó, đặt Fill Solid Color thành #000000 và định vị lớp này như hiển thị bên dưới. Đặt tên cho lớp này là Temp.

tạo một layer hình chữ nhật bo tròn mới

Bước 4: Nhấn Ctrl+J để nhân đôi layer này và sử dụng Move Tool (V) kéo layer mới này xuống bên dưới một khoảng. Lặp lại bước này cho đến khi bạn điền đủ vào khung như dưới hình.

sử dụng Move Tool (V)

Bước 5: Nhấn giữ Ctrl rồi click vào thumbnail của layer hiện tại để tạo vùng chọn cho layer này và giữ Ctrl+Shift+nhấp vào thumbnail của tất cả các layer Temp còn lại để tạo vùng chọn cho tất cả chúng. 

Sau đó, chọn layer Frame và đi tới Layer => Layer Mask => Hide Selection để ẩn vùng đã chọn của layer và để lộ phần còn lại. Cuối cùng, chọn layer Temp và nhấn Shift+click vào layer Temp copy 8 để chọn tất cả các layer ở giữa. Nhấp chuột phải vào bất kỳ layer nào trong số chúng và chọn Delete Layers để xóa chúng.

tạo vùng chọn cho tất cả

Bước 6: Nhấp chuột phải vào layer này và chọn Blending Options để mở cửa sổ Layer Style. Sau đó, chọn Bevel & Emboss rồi sử dụng các cài đặt ở ảnh bên dưới:

chuột phải vào layer này và chọn Blending Options

Bước 7: Nhấp chuột phải vào layer này và chọn Blending Options lại. Sau đó, chọn Drop Shadow và sử dụng các cài đặt bên dưới. 

Nhấp chuột phải vào layer này và chọn Blending Options

Tiếp theo, nhấp vào biểu tượng dấu cộng của tab layer style Drop Shadow để sao chép kiểu này, chọn kiểu dưới cùng và sử dụng các cài đặt bên dưới.

nhấp vào biểu tượng dấu cộng của tab layer style Drop Shadow

Bước 8: Nhấn Ctrl+Shift+N để tạo một layer mới và đặt tên là Frame_Texture. Đặt foreground color thành #e5e5e5, đi tới Edit > Fill và đặt Contents thành Foreground Color, Mode thành Normal và Opacity thành 100% .

Nhấn Ctrl+Shift+N để tạo một layer mới

Bước 9: Nhấp chuột phải vào layer này và chọn Convert to Smart Object. Sau đó, đi tới Filter => Noise => Add Noise và đặt Amount thành 5%, Distribution thành Uniform và chọn tùy chọn Monochromatic. Sau đó, vào Filter => Blur => Gaussian Blur và đặt Radius thành 1 px.

Nhấp chuột phải vào layer này và chọn Convert to Smart Object

Bước 10: Nhấp đúp chuột để chỉnh sửa các tùy chọn hòa trộn bộ lọc Add Noise và đặt Opacity thành 75%. Sau đó, nhấp đúp để chỉnh sửa các tùy chọn hòa trộn bộ lọc Gaussian Blur và đặt Opacity thành 50%. Cuối cùng, nhấn Ctrl+Alt+G để tạo mặt nạ cắt.

Nhấp đúp chuột để chỉnh sửa các tùy chọn

2. Thêm văn bản vào khung film trong Photoshop

Sau khi đã có khung film thì chúng ta sẽ tiến hành thêm văn bản để cho bức ảnh thêm độc đáo.

Bước 1: Chọn Horizontal Type Tool (T), đặt Font thành Retro Grade, Font Size thành 75 px, Alignment là Left, Text Color thành #808080 và Tracking thành 100. Nhấp vào bất kỳ vị trí nào bên trong tài liệu và nhập văn bản "Retro Film Frame" (hoặc bất kỳ văn bản nào bạn muốn). Tiếp theo, vào Edit => Transform => Rotate 90° Counter Clockwise để xoay văn bản và định vị nó như hiển thị bên dưới:

Chọn Horizontal Type Tool (T)

Bước 2: Bây giờ bạn có thể sử dụng phương pháp tương tự để tạo thêm các layer văn bản khác để trông giống kết cấu film nhất. Đây là kết quả của tôi:

sử dụng phương pháp tương tự để tạo thêm các layer văn bản khác

3. Thêm ảnh vào khung film trong Photoshop

Trong phần này, chúng ta sẽ thêm ảnh vào khung phim trong Photoshop.

Bước 1: Chọn Background layer, chọn Rectangle Tool (U), nhấp vào bất kỳ vị trí nào bên trong tài liệu để tạo một layer hình chữ nhật mới và đặt Width thành 2550 px và Height thành 4000 px. Sau đó, đặt Fill Solid Color thành #ffffff, và định vị layer này sao cho nó thẳng hàng với cạnh phải và tâm dọc của tài liệu. Đặt tên cho layer này Photo Placeholder.

chọn Rectangle Tool (U)

Bước 2: Bây giờ, hãy đi tới File => Place Embedded, chọn hình ảnh từ liên kết và nhấp vào Place. Điều chỉnh Width và Height của hình ảnh để phù hợp với layer Photo Placeholder. Sau đó, nhấn Ctrl+Alt+G để tạo mặt nạ cắt và đặt tên cho layer này là Photo.

Place Embedded

Bước 3: Đi tới Filter => Noise => Add Noise và đặt Amount thành 5% , Distribution thành Uniform và chọn tùy chọn Monochromatic. Đặt Opacity của lớp này thành 90% .

Add Noise và đặt Amount thành 5%

3. Thêm các thành phần màn hình cho khung film

Trong phần này, chúng ta sẽ thêm các thành phần màn hình cho thiết kế.

Bước 1: Chọn layer Photo trong bảng điều khiển Layer, chọn Line Tool (U), đặt Stroke Solid Color thành #000000, Stroke Height thành 4 px và nhấp vào bất kỳ vị trí nào bên trong tài liệu và kéo để tạo một layer hình dạng đường mới với Width 400 px. Sau đó, nhấn Shift+click vào điểm bắt đầu của đường ngang để tạo một đường thẳng đứng có Height là 400px và lấy một góc của đường viền. Cuối cùng, định vị nó như hình dưới đây:

Chọn layer Photo trong bảng điều khiển Layer

Bước 2: Nhấn Ctrl+J để nhân đôi layer này. Sau đó, nhấn Ctrl+T để hiển thị các tùy chọn biến đổi, xoay và định vị layer mới này tương ứng với một góc khác. Lặp lại quá trình này hai lần nữa để tạo đường viền ở mỗi góc của bức ảnh.

 Nhấn Ctrl+J

Bước 3: Đặt tên cho layer này là Border_1 và đặt tên cho các layer đường khác tương ứng. Đặt Stroke Solid Color của hai đường viền trên cùng #bfbfbf và hai đường viền dưới cùng thành #ffffff. Cuối cùng, đặt opacity  của tất cả các layer viền thành 75% .

Đặt tên cho layer này là Border_1 và đặt tên cho các layer đường khác tương ứng

Bước 4: Chọn Horizontal Type Tool (T), đặt Font thành Retro Grade, Font Size thành 75 px, Alignment thành Left, Text Color thành #ffffff, và Tracking thành 100. Sau đó, nhấp vào bất kỳ vị trí nào bên trong tài liệu và nhập văn bản "-3...2...1...0...1...2...3+" (hoặc bất kỳ văn bản nào bạn muốn) và định vị nó như hình dưới đây. Thay đổi Opacity của lớp này thành 75%.

Chọn Horizontal Type Tool (T)

Bước 5: Lặp lại quá trình này để thêm nhiều layer văn bản hơn. Vui lòng sử dụng màu văn bản khác nếu văn bản hòa trộn với ảnh.

Lặp lại quá trình này để thêm nhiều layer văn bản hơn

4. Thêm hiệu ứng grain cho film

Grain là hiệu ứng hạt trong ảnh chụp máy film. Để cho bức ảnh của bạn có lớp phủ film như thật thì chúng ta phải thêm các hạt rain.

Bước 1: Chọn layer trên cùng trong bảng điều khiển Layer và nhấn Ctrl+Shift+N để tạo layer mới. Sau đó, đặt foreground color thành #000000, đi tới Edit => Fill và đặt Contents thành Foreground Color, Mode là Normal và Opacity thành 100 %. Sau đó, đi tới Filter => Filter Gallery => Texture => Grain và nhập các cài đặt bên dưới:

  • Đối với Filter Grain đầu tiên, đặt Intensity thành 50, Contrast thành 50 và Grain Type thành Regular.

  • Đối với bộ lọc hạt thứ hai, đặt Intensity thành 40, Contrast thành 50 và Grain Type thành Vertical.

Chọn layer trên cùng trong bảng điều khiển Layer và nhấn Ctrl+Shift+N để tạo layer mới

 đặt foreground color thành #000000

Bước 2: Vào Image => adjustmentments => Levels và đặt Shadow input Level thành 15 và Highlight input Level thành 105. Thay đổi Blending Mode của layer này thành Screen. 

Levels và đặt Shadow input Level thành 15 và Highlight input Level thành 105

Bước 3: Chọn layer bên dưới và nhấn Ctrl+Shift+N để tạo một layer mới. Đặt foreground color thành #000000, đi tới Edit => Fill và đặt Nội dung thành Màu nền trước, Contents thành Foreground Color, Mode là Normal và Opacity thành 100 %. Sau đó, đi tới Filter => Filter Gallery => Text => Grain và đặt Intensity thành 60, Contrast thành 50, và Grain Type thành Vertical.

Chọn layer bên dưới và nhấn Ctrl+Shift+N để tạo một layer mới

Bước 4: Bây giờ vào Filter => Blur => Motion Blur và đặt Angle thành 90° và Distance thành 50 px . Sau đó, đi tới Layer => Adjustments => Levels và đặt Shadow Input Level 35 và Highlight Input Level thành 55.

Motion Blur và đặt Angle thành 90° và Distance thành 50 px

Bước 5: Thay đổi Blending Mode của layer này thành Screen và đặt Opacity thành 50%. Sau đó, Ctrl+click vào Layer 1 để chọn cả hai layer cùng lúc và nhấn Ctrl+E để hợp nhất chúng thành một layer. Tiếp theo, nhấn Ctrl+T để hiển thị các tùy chọn biến đổi và đặt Width và Height thành 250%. Cuối cùng, thay đổi Blending Mode của layer này thành Screen và đặt tên là Film Overlay. Hãy thoải mái sử dụng Move Tool (V) để định vị layer theo ý muốn.

Thay đổi Blending Mode của layer này thành Screen và đặt Opacity thành 50%

5. Thêm họa tiết giấy cho khung ảnh film cổ điển trong Photoshop

Về cơ bản bạn đã hoàn thành việc tạo khung và lớp phủ phim cổ điển trong Photoshop. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm cho nó thêm đẹp hơn, độc đáo hơn thông qua việc thêm một lớp texture giấy.

Bước 1: Đầu tiên chúng ta cần tải Old Paper Texture về máy. Đây là một texture style giấy mờ cổ điển. sau đó  đi tới File => Place Embedded chọn texture từ liên kết và nhấp vào Place. Điều chỉnh Width và Height của hình ảnh để texture giấy bao phủ tài liệu. Sau đó, thay đổi Blending Mode của layer này thành Screen và đặt tên là Texture.

tải Old Paper Texture về máy

Bước 2: Nhấp đúp vào layer này và trong tệp mới mở, nhấn Ctrl+Shift+U để khử bão hòa layer này và Ctrl+S để lưu các thay đổi. Đóng tệp này và quay lại tệp gốc. Sau đó, nhấp chuột phải vào layer Texture và sử dụng các cài đặt bên dưới ảnh:

nhấp chuột phải vào layer Texture và sử dụng các cài đặt bên dưới ảnh

Chúng ta thu được kết quả cuối cùng như hình. Bức ảnh có phần khung như film máy ảnh film, lớp phủ với các hạt grain đặc thù cho cảm giác rất hoài cổ.

Chúng ta thu được kết quả cuối cùng như hình

Trên đây là những thông tin tổng hợp về các bước tạo khung và lớp phủ phim cổ điển trong Photoshop. Những bước thực hiện này sẽ giúp bạn có một bức ảnh theo vibe cổ điển cực chất. Cách thực hiện thực tế không đơn giản, nó cần sự kết hợp nhiều công đoạn, nhiều bước. Cho nên bạn hãy thử nghiệm nhiều lần để có kết quả tốt nhất nhé. Hy vọng những chia sẻ trên đây của SaDesign có thể hữu ích đối với quy trình chỉnh sửa ảnh của bạn.

Xem thêm:
Hotline

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.