Cách tạo hiệu ứng văn bản Glitch trong Photoshop cùng SaDesign

22/02/2024 647

Hiệu ứng Glitch chính là để chỉnh kiểu hiệu ứng bị trục trặc trong kỹ thuật số với những đường nhiễu đặc trực mang màu sắc là xanh và hồng. Hướng dẫn sau đây sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các kiểu layer, bộ lọc và mặt nạ để tạo hiệu ứng văn bản Glitch trong Photoshop nhanh chóng và dễ dàng cho văn bản.

Cách tạo hiệu ứng văn bản Glitch trong Photoshop cùng SaDesign

Hiệu ứng Glitch chính là để chỉnh kiểu hiệu ứng bị trục trặc trong kỹ thuật số với những đường nhiễu đặc trực mang màu sắc là xanh và hồng. Hướng dẫn sau đây SaDesign sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các kiểu layer, bộ lọc và mặt nạ để tạo hiệu ứng văn bản Glitch trong Photoshop nhanh chóng và dễ dàng cho văn bản. 

Hiệu ứng văn bản Glitch trong Photoshop

1. Hiệu ứng văn bản Glitch trong Photoshop: tạo nền - text

Để tạo hiệu ứng văn bản Glitch trong Photoshop thì đầu tiên chúng ta cần phải tạo một tài liệu mới sau đó viết văn bản cần tạo hiệu ứng Glitch lên. 

Bước 1: Tạo một tài liệu mới trong Photoshop với kích thước 900 x 700 px. Sau đó tại bảng điều khiển layer hãy click chọn Create new fill or adjustment layer (biểu tượng hình tròn chia đôi), chọn Solid Color, bảng Picker color hiện ra hãy chọn mã màu #101010.

 Tạo một tài liệu mới trong Photoshop với kích thước 900 x 700 px

Bước 2: Trên thanh công cụ chọn Horizontal Type Tool để viết văn bản. Ở đây mình viết chữ GLITCH, sử dụng font Pixel Digivolve, và để Size là 170 pt.

chọn Horizontal Type Tool

Bước 3: Đổi tên layer văn bản thành Text 01, nhấp chuột phải vào nó và chọn Convert to Smart Object.

chọn Convert to Smart Object.

Bước 4: Nhấn Ctrl+J layer Text 1 để nhân đôi và đổi tên bản sao thành Text 02.

Nhấn Ctrl+J layer Text 1

Bước 5: Ẩn lớp Text 02 bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh.

 Ẩn lớp Text 02

2. Hiệu ứng văn bản Glitch trong Photoshop: Áp dụng Layer Style

Chúng ta nên tiếp tục áp dụng các Layer Style để tạo hiệu ứng văn bản Glitch trong Photoshop. Hãy nhấp đúp vào layer Text 01 để áp dụng các Layer Style sau:

Bước 1: Chọn Blending Options, trong Advanced Blending, hãy bỏ tick chọn G và B trong Channels.

bỏ tick chọn G và B trong Channels.

Bước 2: Chọn Outer Glow và đặt các thông số:

 • Opacity: 50%

 • Color: #ffffff

 • Size: 10

Chọn Outer Glow

Điều này sẽ tạo cho phần văn bản có màu đỏ như hình.

Điều này sẽ tạo cho phần văn bản có màu đỏ

Bước 3: Hiển thị layer Text 02 và nhấp đúp để áp dụng Layer Style sau:

Chọn Blending Options, trong Advanced Blending, hãy bỏ tick chọn R trong Channels.

Hiển thị layer Text 02

Bước 4: Chọn Outer Glow và đặt các thông số sau:

 • Opacity: 50%

 • Color: #ffffff

 • Size: 10

Chọn Outer Glow

Điều này sẽ tạo cho văn bản có màu xanh lam, phần này bây giờ sẽ không hiển thị nhưng chúng ta sẽ xử lý nó tiếp theo.

Điều này sẽ tạo cho văn bản có màu xanh lam

3. Tạo hiệu ứng văn bản Glitch trong Photoshop cơ bản

Bước 1: Chọn Move Tool và sử dụng các phím mũi tên để di chuyển nhẹ các layer Text 01 và Text 02 theo hướng ngược nhau để hiển thị các đường viền màu đỏ và xanh của văn bản cho đến khi bạn nhận được kết quả như ý.

Chọn Move Tool

Bước 2: Nhấn Ctrl+J để nhân đôi hai layer Text 01 và Text 02.

Nhấn Ctrl+J

Bước 3: Tạo một layer mới trên cùng của tất cả các layer, đặt tên là Filters 01 và nhấn các phím Alt+Ctrl+Shift+E để gộp tất cả các layer tạo thành một layer mới.

Nhấp chuột phải vào layer Filters 01 và chọn Convert to Smart Object.

đặt tên là Filters 01 và nhấn các phím Alt+Ctrl+Shift+E

Bước 4: Nhấn giữ phím Alt và nhấp vào biểu tượng Add layer mask ở cuối bảng điều khiển Layer để thêm mặt nạ lớp đảo ngược.

thêm mặt nạ lớp đảo ngược.

Bước 5: Nhấn Ctrl+J để nhân đôi layer Filters 01 và đổi tên bản sao thành Filters 02.

Nhấn Ctrl+J

4. Tạo hiệu ứng văn bản Glitch trong Photoshop: dùng layer mask

Bước 1: Chọn Công cụ Rectangular Marquee, tạo một số vùng chọn ngẫu nhiên theo chiều ngang kéo dài văn bản như hình.

Chọn Công cụ Rectangular Marquee

Bước 2: Chọn Filters 01 layer mask's thumbnail, rồi Fill vùng chọn với màu trắng sau đó nhấn Ctrl+D để bỏ vùng chọn. 

Chọn Filters 01 layer mask's thumbnail

Bước 3: Giữ phím Alt và nhấp vào Filters 01 layer mask's thumbnail để hiển thị nó.

Giữ phím Alt và nhấp vào Filters 01 layer mask's thumbnail

Bước 4: Sử dụng lại công cụ Rectangular Marquee Tool để tạo các vùng chọn hẹp hơn giữa những đường bạn đã có, nhưng cũng giữ lại một số vùng không được chọn.

Sử dụng lại công cụ Rectangular Marquee Tool

Bước 5: Giữ phím Alt và nhấp lại vào Filters 01 layer mask's thumbnail để lấy nội dung gốc, chọn Filters 02 layer mask's thumbnail và Fill vùng chọn mới bằng màu trắng.

Nhấn Ctrl+D để bỏ chọn khi bạn hoàn tất.

Giữ phím Alt và nhấp lại vào Filters 01 layer mask's thumbnail

5. Hiệu ứng văn bản Glitch trong Photoshop: Dùng bộ lọc

Bước 1: Chọn layer Filters 01, đi tới Filter => Pixelate => Mezzotint và đặt Type thành Short Strokes.

đặt Type thành Short Strokes.

Bước 2: Chọn layer Filters 02 và đi tới Filter => Distort => Wave. Đây có thể là một bộ lọc khó áp dụng, vì vậy bạn có thể cần phải thử các giá trị khác nhau cho đến khi nhận được kết quả như ý.

Các giá trị được sử dụng ở đây là:

 • Number of Generators: 1

 • Wavelength:

  • Min. 1

  • Max. 106

 • Amplitude:

  • Min. 90

  • Max. 133

 • Scale:

  • Horiz. 6

  • Vert. 1

 • Type: Sine

 • Undefined Areas: Repeat Edges Pixels

Chọn layer Filters 02 và đi tới Filter => Distort => Wave

Bước 3: Trên thanh menu chọn Filter => Pixelate => Mezzotint và đặt Type thành Long Strokes.

đặt Type thành Long Strokes.

Bước 4: Vào Filter => Stylize => Wind và đặt Method thành Wind và Direction thành From the Right.

đặt Method thành Wind và Direction thành From the Right.

Bước 5: Nếu bạn cần loại bỏ bất kỳ phần không mong muốn nào, hãy chọn layer mask's thumbnail của mặt nạ lớp, chọn Công cụ Brush và chọn đầu tròn mềm.

Đặt Foreground Color thành  Black và tô màu lên các vùng không mong muốn để ẩn chúng.

chọn Công cụ Brush và chọn đầu tròn mềm.

6. Hiệu ứng văn bản Glitch trong Photoshop: Thêm hiệu ứng Scanlines 

Bước 1: Click chọn Create new fill or adjustment layer trong bảng layer và chọn Color Lookup. Sau đó hãy chọn Fuji ETERNA 250D Fuji 3510 (by Adobe).cube từ menu 3DLUT File.

chọn Create new fill or adjustment layer trong bảng layer và chọn Color Lookup

Bước 2: Tạo một layer mới trên cùng của tất cả các lớp, Fill nó bằng White, đặt tên là Scanlines và chuyển đổi nó thành Smart Object.

Đảm bảo rằng Foreground và Background Color được đặt thành Black và White.

đặt tên là Scanlines và chuyển đổi nó thành Smart Object.

Bước 3: Trên thanh menu chọn Filter => Filter Gallery => Sketch => Halftone Pattern, và đặt những thông số sau:

 • Size: 1

 • Contrast: 5

 • Pattern Type: Line

Halftone Pattern

Bước 4: Trên layer Scanlines, hãy đặt Blend Mode là Soft Light và Opacity là 50%.

đặt Blend Mode là Soft Light và Opacity là 50%.

Bước 5: Trong bảng layer hãy chọn Create new fill or adjustment layer rồi chọn Pattern, và dùng Pattern 1 Fill từ basic scanline patterns.

Đặt Opacity của layer là 25%.

dùng Pattern 1 Fill từ basic scanline patterns.

7. Hiệu ứng văn bản Glitch trong Photoshop: Tạo lớp phủ nhiễu

Sau khi đã hoàn thành những bước trên thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành thêm lớp phủ nhiễu để cho hiệu ứng được chân thực nhất. Bạn có thể thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Hãy tạo một layer mới trên cùng của tất cả các layer, tô màu nó là màu đen, đặt tên là Noise và chuyển đổi nó thành Smart Object.

đặt tên là Noise và chuyển đổi nó thành Smart Object.

Bước 2: Trên thanh menu chọn Filter => Texture => Grain, và đặt thông số:

 • Intensity: 40

 • Contrast: 50

 • Grain Type: Stippled

chọn Filter => Texture => Grain

Bước 3: Click OK, và lại chọn Filter => Texture=> Grain và đặt các giá trị tương tự bước phía trên.

chọn Filter => Texture=> Grain và đặt các giá trị

Bước 4: Hãy chọn biểu tượng New effect layer ở góc dưới cùng bên phải. Sau đó hãy chọn Sketch => Conté Crayon, và thiết lập các thông số như sau:

 • Foreground Level: 7

 • Background Level: 7

 • Texture: Canvas

 • Scaling: 100%

 • Relief: 4

 • Light: Top

chọn Sketch => Conté Crayon

Bước 5: Hãy thay đổi Blend Mode của layer Noise thành Linear Dodge (Add) và Opacity của nó thành 20%.

thay đổi Blend Mode của layer Noise thành Linear Dodge (Add)

Bước 6: Sử dụng công cụ Rectangular Marquee để tạo các vùng chọn ngẫu nhiên trên toàn bộ tài liệu, nhưng cố gắng tránh tạo các vùng chọn lớn trên văn bản.

Sử dụng công cụ Rectangular Marquee

Bước 7: Nhấn Ctrl+J để nhân đôi vùng chọn trong layer mới, đổi tên thành Noise Lines và thay đổi Blend Mode thành Color Dodge.

đổi tên thành Noise Lines và thay đổi Blend Mode thành Color Dodge.

Như vậy là chúng ta đã tiến hành tạo xong hiệu ứng văn bản Glitch trong Photoshop rồi. Chúng ta có thể thấy phần chữ GLITCH như bị trục trặc, nhiễu sóng kỹ thuật số rất độc đáo.

Trên đây là những thông tin tổng hợp về các bước tạo hiệu ứng văn bản Glitch trong Photoshop. Để có được hiệu ứng này chúng ta cần có sự kết hợp của nhiều công cụ, trải qua nhiều bước khác nhau. Các bạn hãy thực hiện một cách tỉ mỉ để có được hiệu ứng độc đáo nhất. Hãy thử thực hiện để tạo ra những thiết kế ấn tượng nhé.

 
Hotline

0868 33 9999
Hotline
Hotline
Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.