Tạo hiệu ứng văn bản đầy màu sắc và sáng bóng trong Photoshop

14/02/2024 546

Hiệu ứng văn bản đầy màu sắc và sáng bóng trong Photoshop sẽ giúp cho thiết kế của bạn thêm ấn tượng hơn rất nhiều đấy. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện nó bằng sự kết hợp của nhiều công cụ khác nhau trong Photoshop. Cùng Sadesign tham khảo cách thực hiện qua bài chia sẻ sau đây.

Tạo hiệu ứng văn bản đầy màu sắc và sáng bóng trong Photoshop

Hiệu ứng văn bản đầy màu sắc và sáng bóng trong Photoshop sẽ giúp cho thiết kế của bạn thêm ấn tượng hơn rất nhiều đấy. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện nó bằng sự kết hợp của nhiều công cụ khác nhau trong Photoshop. Cùng Sadesign tham khảo cách thực hiện qua bài chia sẻ sau đây.

1. Các bước tạo hiệu ứng văn bản đầy màu sắc và sáng bóng trong Photoshop

Hiệu ứng văn bản đầy màu sắc và sáng bóng trong Photoshop

Để tiến hành tạo được hiệu ứng văn bản đầy màu sắc và sáng bóng trong Photoshop thì bạn có thể thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Hãy mở một bức nền phù hợp để tạo nền cho hiệu ứng văn bản đầy màu sắc và sáng bóng trong Photoshop. Để mở ảnh, trên thanh menu bạn hãy chọn File => Open và mở bức ảnh nền cho phù hợp.

mở bức ảnh nền phù hợp

Bước 2: Trên thanh công cụ chọn Horizontal Type Tool (T) với các cài đặt sau: 

 • Font: Lobster 1.4

 • Size: 210 pt

 • Anti-Aliasing mode: Sharp

 • Màu: White #ffffff

chọn Horizontal Type Tool (T) với các cài đặt

Bước 3: Tiến hành viết chữ Shiny lên phần nền. Tiến hành căn chỉnh cho phù hợp.

viết chữ Shiny lên phần nền

Bước 4: Tại layer chữ, hãy nhấn đúp chuột để mở cửa sổ Layer Style.

Nhấp chọn Gradient Overlay và thiết lập những thông số sau:

 • Blend Mode: Normal

 • Bỏ chọn Dither

 • Opacity: 100%

 • Bỏ chọn Reverse

 • Style: Linear

 • Tick vào Align with Layer

 • Angle: 90º

 • Scale: 100%

Trên thanh Gradient, hãy chọn màu đầu tiên là #ffc600 và để 0%. Màu thứ hai là #f8e45f để 100%.

Trên thanh Gradient, hãy chọn màu đầu tiên là #ffc600 và để 0%. Màu thứ hai là #f8e45f để 100%.

Bước 5: Vẫn trong cửa sổ Layer Style, hãy chọn Bevel & Emboss và thiết lập những thông số sau:

 • Style: Emboss

 • Technique: Smooth

 • Depth: 286%

 • Direction: Up

 • Size: 10 px

 • Soften: 0 px

 • Không chọn Use Global Light

 • Angle: 96º

 • Altitude: 16º 

 • Gloss Contour: chọn Contour 

 • Tick chọn Anti-Aliased

 • Highlight Mode: Screen

 • Highlight Mode Color: #ffee93

 • Highlight Mode Opacity: 67%

 • Shadow Mode: Normal

 • Shadow Mode Color: #190a20

 • Shadow Mode Opacity: 9%

chọn Bevel & Emboss và thiết lập

Bước 6: Vẫn trong cửa sổ Layer Style chọn Stroke và đặt thông số như sau:

 • Size: 4 px

 • Position: Outside

 • Blend Mode: Normal

 • Opacity: 100%

 • Fill Type: Color

 • Color: #7344ac

 trong cửa sổ Layer Style chọn Stroke và đặt thông số

Bước 7: Chọn tiếp Drop Shadow trong Layer Style và điền thông số sau:

 • Blend Mode: Normal

 • Không chọn Use Global Light

 • Color: #ae00f6

 • Opacity: 100%

 • Angle: 120º

 • Distance: 5 px

 • Spread: 100%

 • Size: 5 px

 • Contour: Linear

 • Không chọn Anti-Aliased

 • Noise: 0%

 • Layer Knocks Out Drop Shadow: Checked

Chọn tiếp Drop Shadow trong Layer Style

Bước 8: Chọn layer chữ Shiny sau đó nhấn Ctrl+J để nhân đôi lên. Sau đó hãy đổi tên cho layer copy thành Shiny TOP.

đổi tên cho layer copy thành Shiny TOP

Bước 9: Nhấp chuột phải vào layer Shiny TOP và chọn Clear Layer Style. Sau đó nhấp đúp vào layer này để mở cửa sổ Layer Style.

Tại đây, bạn hãy chọn Bevel & Emboss với các cài đặt sau:

 • Style: Inner Bevel

 • Technique: Smooth

 • Depth: 551%

 • Direction: Up

 • Size: 16 px

 • Soften: 0 px

 • Bỏ chọn Use Global Light

 • Angle: 96º

 • Altitude: 16º

 • Gloss Contour: Cove - Shallow

 • Highlight Mode: Screen

 • Highlight Mode Color: #ffee93

 • Highlight Mode Opacity: 67%

 • Shadow Mode: Normal

 • Shadow Mode Color: #190a20

 • Shadow Mode Opacity: 9%

Nhấp chuột phải vào layer Shiny TOP

Bước 10: Tiếp tục chọn Inner Shadow trong cửa sổ Layer Style và thiết lập những thông số sau:

 • Blend Mode: Multiply

 • Color: #bf8c01

 • Opacity: 21%

 • Bỏ chọn Use Global Light

 • Angle: -45º

 • Distance: 5 px

 • Choke: 0%

 • Size: 5 px

 • Contour: Linear

 • Bỏ chọn Anti-Aliased

 • Noise: 0%

chọn Inner Shadow

Bước 11: Tiếp tục chọn Gradient Overlay trong cửa sổ Layer Style và thiết lập những thông số sau:

 • Blend Mode: Color Burn

 • Dither: Unchecked

 • Opacity: 100%

 • Style: Linear

 • Align with Layer: Checked

 • Angle: 90º

 • Scale: 100%

Trên thanh Gradient, hãy chọn màu đầu tiên là #a5a5a5 và để 4%. Màu thứ hai là #ffffff để 27%.Màu thứ ba chọn #e2e2e2 để 74% và màu thứ tư để #b2b2b2 và 100%.

Tiếp tục chọn Gradient Overlay

Bước 12: Tiếp tục chọn Outer Glow trong cửa sổ Layer Style và thiết lập những thông số sau:

 • Blend Mode: Screen

 • Opacity: 75%

 • Noise: 0%

 • Color: #eac919

 • Technique: Softer

 • Spread: 0%

 • Size: 0 px

 • Contour: Linear 

 • Bỏ chọn Anti-Aliased

 • Range: 50%

 • Jitter: 0%

chọn Outer Glow

Bước 13: Tiếp tục chọn Drop Shadow trong cửa sổ Layer Style và thiết lập những thông số sau:

 • Blend Mode: Exclusion

 • Color: #1eff00

 • Opacity: 100%

 • Bỏ chọn Use Global Light

 • Angle: 120º

 • Distance: 3 px

 • Spread: 100%

 • Size: 3 px

 • Contour: Linear

 • Tick chọn Anti-Aliased

 • Noise: 0%

 • Tick vào Layer Knocks Out Drop Shadow

Sau cùng hãy nhấn OK.

chọn Drop Shadow

Bước 14: Bây giờ giữ Ctrl  và nhấp vào lớp Shiny và Shiny TOP để chọn cả hai. Sau đó nhấn Ctrl+G để nhóm các layer.

nhấn Ctrl+G để nhóm các layer

Bước 15: Nhấn đúp chuột vào nhóm mới gộp để mở Layer Style sau đó thêm Drop Shadow với các cài đặt sau:

 • Blend Mode: Normal
 • Color: #000000
 • Opacity: 30%
 • Không chọn Use Global Light
 • Angle: 120º
 • Distance: 3 px
 • Spread: 39 %
 • Size: 5 px
 • Contour: Linear
 • Tick chọn Anti-Aliased
 • Noise: 0%
 • Click chọn Layer Knocks Out Drop Shadow

Sau cùng hãy nhấn OK. Bạn đã thực hiện xong hiệu ứng văn bản đầy màu sắc và sáng bóng trong Photoshop và kết quả thu được như hình.

thêm Drop Shadow

2. Lời kết

Trên đây là tổng hợp các bước tạo hiệu ứng văn bản đầy màu sắc và sáng bóng trong Photoshop. Hy vọng quý vị có thể thực hiện được những hiệu ứng độc đáo hơn từ những hướng dẫn trong bài viết ở trên, SaDesign chúc bạn sớm thành công

 
Hotline

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.