Tạo chữ lửa trong Photoshop

16/02/2021 5,239

Hiệu ứng lửa trong Photoshop giúp cho bức hình trở nên chuyên nghiệp và hấp dẫn người xem hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng biết làm chữ lửa trong Photoshop. Hiểu được điều này chúng tôi xin hướng dẫn cách tạo chữ lửa trong Photoshop để các bạn tham khảo

Tạo chữ lửa trong Photoshop

Hiệu ứng lửa trong Photoshop giúp cho bức hình trở nên chuyên nghiệp và hấp dẫn người xem hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng biết làm chữ lửa trong Photoshop. Hiểu được điều này chúng tôi xin hướng dẫn cách tạo chữ lửa trong Photoshop để các bạn tham khảo.

tạo hiệu ứng chữ lửa trong photoshop
Trước khi bắt tay vào thực hiện cách làm chữ lửa trong phần mềm Photoshop, bạn cần chuẩn bị những tài nguyên như sau:

  • Aller Light font
  • Flames0036 Images
  • Flames0032 Images
  • Flames0043 Images
  • Smoke Images
  • Fireworks0017 Image 2 – Medium
  • Fireworks0023 Images

Tạo Background và Text Layers

Bước 1: Bạn hãy tạo tài liệu mới với kích thước 1200 x 850 px, kích chuột vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer ở bên dưới bảng Layers. Tiếp theo, bạn hãy chọn Solid Color, và sử dụng  mã màu Color #1e100c. Bước 2: Tạo text trong All Caps và  sử dụng font Aller Light. Thiết lập Size thành 350 pt, Tracking thành 100. tạo text layers

Tạo Stroke Path và Layer

Bước 1: Bạn hãy kích chuột phải vào text layer và chọn phần Create Work Path. Create Work Path Bước 2: Ẩn text layer bằng cách click vào biểu tượng con mắt bên cạnh nó và tạo một new layer với tên Stroke Flames.

tên layer mới là Stroke Flames

Cách sử dụng Flame Filter trong Photoshop

Bước 1: Đi tới Filter > Render > Flame, và nhấn chuột vào nút OK nếu bạn bạn nhận thông báo rằng đường path dài. Tiếp theo, bạn sẽ được thao tác với những tùy chọn và những giá trị cài đặt khác vào đường path với những ngọn lửa đến khi có kết quả bạn mong muốn Những giá trị thường được sử dụng dưới dây là: + Flame Type: 2. Multiple Flames Along Path + Đánh dấu ô Randomize Length + Width: 35 + Length: 115 + Interval: 50 + Quality: High (Slow) + Jag: 20 + Opacity: 50 + Flame Lines (Complexity): 29 + Turbulent: 35 + Flame Bottom Alignment: 20 + Flame Shape: 5. Pointing + Flame Style: 2. Violent điều chỉnh giá trị phù hợp Bạn hãy kích chuột vào nút vào OK để áp dụng bộ lọc. Bước 2: Khi có kết quả mong muốn, bạn hãy chọn công cụ Direct Selection Tool (A) và nhấn phím Return để thực hiện thoát work path. chọn Return

Cách tạo một Texture Overlay Layer

Bước 1: Tạo một new layer ở trên Stroke Flames layer, đặt tên Flame Texture, và chọn White. Đảm bảo thiết lập Foreground và Background Colors sang thành Black và White. Bước 2: Kích chuột phải vào Flame Texture layer và nhấn chọn Convert to Smart Object. Bước 3: Kích chuột phải vào Flame Texture layer một lần nữa và nhấn chọn Create Clipping Mask.

Chọn Create Clipping Mask
Bước 4: Bạn nhấn chuột vào Filter > Render > Clouds. tìm tới mục Clouds

Cách tạo một Texture và sử dụng Filters

Bước 1: Đi tới Filter, bạn chọn Filter Gallery để áp dụng theo Filters: + Detail: 13 + Sketch > Bas Relief + Smoothness: 3 + Light: Bottom

áp dụng theo Filters
Bước 2: Kích chuột vào biểu tượng New effect layer ở dưới góc phải để thêm bộ lọc khác và áp dụng Bas Relief có cùng giá trị một lần nữa. Bước 3: Thêm các hiệu ứng khác cho layer mới. + Spray Radius: 10 + Brush Strokes > Spatter + Smoothness: 5 Sau khi đã hoàn thành, bạn hãy nhấn Ok.
thêm hiệu ứng cho layer

Cách điều chỉnh Blending Options của Layer

Bước 1: Bạn thực hiện thay đổi chế độ của Flame Texture layer từ Blend Mode sang Soft Light. Bước 2: Kích chuột 2 lần vào Flame Texture layer để điều chỉnh Blending Options. Bạn hãy tiến hành điều chỉnh vào thanh trượt This Layer dưới Blend If.

điều chỉnh thanh trượt This layer
Bước 3: Thử chỉnh sửa sang các giá trị khác để nhận được kết quả mà bạn muốn.

Hướng dẫn thêm những ảnh ngọn lửa

Bước 1: Sử dụng ảnh ngọn lửa bất kỳ Flames 0032, Flames 0043 và Flames 0036, để thực hiện thêm vào text.

thêm các ngọn lửa khác
Bước 2: Bạn tiến hành thay đổi chế độ của image layer từ Blend Mode sang Screen. Bước 3: Nhấn Command-T để truy cập vào chế độ Free Transform Mode và di chuyển, định dạng lại kích thước và xoay hình ảnh để đặt lên một phần văn bản. Nhấn phím Return để thực hiện lưu thay đổi.
nhấn Return để lưu thay đổi
Bước 4: Bạn nhấn chuột vào Image > Adjustments > Hue/Saturation,và chọn Hue thành 3 và Saturation thành -35, hoặc các giá trị khác bất kỳ trùng với màu của flame và stroke.

Thêm vào nhiều ngọn lửa hơn

Bước 1: Bạn cần đặt hình ngọn lửa khác trên một phần khác của văn bản và thay đổi chế độ của layer từ Blend Mode sang Screen. Bước 2: Lặp lại các bước để thêm vào nhiều hình ngọn lửa hơn nếu cần vào văn bản. Bước 3: Đặt tất cả các layer của ảnh ngọn lửa ở trong một nhóm và đặt tên Flames.

đặt tên Flames

Cách thực hiện thêm vào Light Smoke Images

Bước 1: Thêm ảnh khói bất kỳ mà bạn thích thành Smart Object, và sau đó bạn thực hiện thay đổi chế độ của layer từ Blend Mode sang Screen.

tạo khói
Bước 2: Nhấn Command-U để điều chỉnh Hue/Saturation. Đánh dấu Colorize và thay đổi Hue thành 215, Saturation thành 25, và Lightness thành -60. Bước 3: Kích đúp chuột vào smoke image layer để tiến hành điều chỉnh Blending Options. Lúc này, chúng ta sẽ điều chỉnh thanh trượt Underlying Layer dưới Blend If. Bước 4: Nhấn chuột phải vào smoke image layer và lựa chọn Copy Layer Style. Bước 5: Thêm nhiều smoke images vào phần chữ và cho mỗi ảnh mới mà bạn thêm vào, nhấn chuột phải vào layer và lựa chọn Paste Layer Style.
chỉnh sửa khói cho lửa
Bước 6: Đặt tất cả các smoke image layer ở trong một nhóm và đặt tên Smoke . Sau đó, bạn thực hiện thay đổi Opacity của nhóm thành 85% hoặc là giá trị bất kỳ bạn thích.

Cách thêm những hình ảnh khói mạnh

Bước 1: Để tạo chiều sâu hơn cho lửa thì bạn cần thêm khói. Bạn hãy thay đổi chế độ của layer từ Blend Mode sang Lighter Color và  đặt nó lên một phần text và thay đổi khi cần. Bước 2: Thêm một vài hình ảnh khói sử dụng giống chế độ Blend Mode. Tiếp theo, bạn hãy giữ một ít ảnh có kích thước nhỏ nhiều hơn hình ảnh sáng hơn. Bước 3: Đặt tất cả các smoke image layer mới trong một nhóm và đặt tên là Smoke 02, và bạn thực hiện  thay đổi Opacity sang 50%, hoặc giá trị bất kỳ theo sở thích mà bạn đang muốn tạo hiệu ứng. thêm ảnh khói mạnh

Cách tạo thêm các tia sáng

Bước 1: Đặt một trong các ảnh Fireworks 0023 lên bất kỳ phần nào của text, thay đổi chế độ của layer từ Blend Mode sang Linear Dodge (Add) và thay đổi khi cần. Bước 2: Lặp lại những bước tương tự để thêm nhiều tia sáng trên text.

thêm nhiều tia sáng hơn cho ảnh
Bước 3: Đặt tất cả các spark image layer trong một nhóm và đặt tên Sparks.

Cách tạo Outer Glow

Bước 1: Bạn giữ phím Option và kéo  Stroke Flames layer xuống để tạo một ra một bản sao bên dưới bản gốc. tạo Outer Glow Bước 2: Đặt lại tên copy layer thành Glow, kích chuột phải vào nó và chọn Convert to Smart Object. Bước 3: Đi tới phần Filter > Blur > Gaussian Blur, và tiến hành thiết lập Radius thành 25. Bước 4: Thay đổi chế độ Glow layer từ Blend Mode sang Hard Light và Opacity là 25%.

Cách tạo thêm khói vào hình nền

Bước 1: Bạn dặt một ảnh khói trên tất cả các layer và thay đổi chế độ của layer từ Blend Mode sang thành Screen. thêm khói vào hình nền Bước 2: Nhấn Command-U để tiến hành điều chỉnh Hue/Saturation. Đánh dấu ô Colorize, thực hiện thay đổi Hue là 215, Lightness là -83 và Saturation là 25. Bước 3: Bạn nhấn chuột vào Filter > Blur > Gaussian Blur và tiến hành thiết lập Radius thành 6. Mục đích là để tạo ra hiệu ứng sương mù quanh text. Bước 4: Lặp lại các bước tương tự để thêm vài ảnh khói. Bước 5: Bạn cũng hoàn toàn có thể thêm khói phía sau text nếu muốn.

Cách tạo rá Background Texture

Bước 1 : Đặt Fireworks 0017 - Image 2 texture ở trên Solid Color layer, và thực hiện thay đổi chế độ của layer từ Blend Mode sang Linear Dodge (Add) và Opacity xuống  50%. Bước 2: Nếu như bạn muốn loại bỏ phần bất kỳ của texture, kích chuột vào biểu tượng Add layer mask ở dưới bảng Layers và đảm bảo lựa chọn thumbnail của mặt nạ. Bước 3: Thiết lập Foreground Color là Black, lựa chọn công cụ Brush Tool và chọn đầu cọ mềm tròn. Vẽ lên vùng bất kỳ mà bạn đang muốn xóa.

vẽ vùng bạn muốn xóa

Điều chỉnh cuối cùng

Bước 1: Bạn hãy kích chuột vào biểu tượng Create new fill hoặc adjustment layer dưới bảng Layers và lựa chọn Color Lookup. Sau đó, bạn chọn Foggy Night.3DL từ trình đơn 3DLUT File và thay đổi Opacity xuống còn 10%. Bước 2: Chọn Flame Texture layer và thực hiện đi tới Filter > Blur > Gaussian Blur và thiết lập Radius thành 3 để texture không bị thô cứng.

kết quả thu được
Trên đây là những chia sẻ về cách tạo chữ lửa trong photoshop chi tiết nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, để lại comment bên dưới để SaDesign tư vấn cụ thể cho bạn. Xem thêm Tạo chữ giống phim hoạt hình trong Photoshop Đăng ký kênh Youtube để học Photoshop Miễn Phí: ĐĂNG KÝ NGAY ============================ Bộ công cụ xử lý ảnh Photoshop chuyên nghiệp DOWNLOAD: ✅ SADESIGN PANEL ENGLISH: https://sadesignretouching.com/retouching/ ✅ SADESIGN PANEL VIET NAM: https://www.retouching.vn/

Hotline

0868 33 9999
Hotline
Hotline
Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.