Sức mạnh của màu sắc trong Photoshop Gradient

17/09/2021 5,544

Nội dung

Sức mạnh của màu sắc trong Photoshop Gradient
  Thêm màu sắc vào ảnh đen trắng? EZZZZ

Tạo một lớp điều chỉnh gradient, thay đổi màu sắc mà bạn muốn áp dụng cho hình ảnh.

Nếu bạn muốn nhiều màu tại chỗ, hãy giữ ALT, nhấp và kéo. Nó sẽ nhân bản cho bạn.

Mẹo nhanh: chọn màu gần nhau để hình ảnh có sự chuyển tiếp mượt mà giữa vùng sáng và vùng tối.   Xong! Có rất nhiều mẹo nhanh như thế này trong liên kết của Youtube, bạn có thể tìm thấy nó trong hồ sơ của chúng tôi. Hẹn gặp lại sau!

ĐĂNG KÝ HỌC PHOTOSHOP (CƠ BẢN đến NÂNG CAO) MIỄN PHÍ 

BẤM ĐĂNG KÝ NGAY

Bộ công cụ xử lý ảnh Photoshop chuyên nghiệp

DOWNLOAD:

✅ SADESIGN PANEL ENGLISH: https://sadesignretouching.com/retouching/

✅ SADESIGN PANEL VIET NAM: https://www.retouching.vn/

Hotline

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.