SADESIGN chia sẻ miễn phí Preset Hàn Quốc

Link Download Preset Hàn Quốc: https://drive.google.com/file/d/1dNyD51aXqU7f1A-MWuxt_MVtJcXLIt0F/view?usp=sharing

Link Dự Phòng: https://drive.google.com/file/d/1nAwiN3aQWtQaeKtK6zAz0b2O-8BaLaKk/view?usp=sharing

ĐĂNG KÝ HỌC PHOTOSHOP (CƠ BẢN đến NÂNG CAO) MIỄN PHÍ 

BẤM ĐĂNG KÝ NGAY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.