Midjourney

Midjourney

Gói sản phẩm
1 tháng
  • 1 tháng

450,000đ

Số lượng
- +
1 tháng
Bạn sẽ nhận được: Midjourney Standard (Tài khoản dùng chung)

Sản phẩm cao cấp

Sản phẩm cao cấp

Tải xuống trực tiếp

Tốc độ, uy tín

Hỗ trợ cài đặt

Hướng dẫn tận tình chu đáo

Đặt hàng, thanh toán

Nhanh chóng, tiện lợi

Thông tin chi tiết

Lưu ý:

  • Standard plan ($30)
  • Tạo hình ảnh không giới hạn
  • 15h dùng nhanh (dùng chung 3 người, không hỗ trợ chia)
  • Mỗi người 1 server, sử dụng qua tài khoản Discord và chỉ được tạo ảnh trên server được cấp.
  • Mỗi tài khoản chỉ được phép đăng nhập và sử dụng trên một thiết bị duy nhất
Hotline

Hotline
Hotline
Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.