Cách chuyển đổi ảnh sang bản phác thảo sơn dầu

30/09/2021 7,315

Cách chuyển đổi ảnh sang bản phác thảo sơn dầu
Xin chào, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo bản phác thảo tranh sơn dầu trong Photoshop Lúc đầu, hãy chuyển đổi ảnh của bạn thành đối tượng thông minh. Đi tới Filter> Sharpen> Smart Sharpen Số tiền 200% Bán kính 36 pixel Giảm tiếng ồn 10% Motion Blur và -20 độ. VÂNG Tiếp theo, Fitler> Style> Diffuse> chọn “Anisotropic” Sau đó, Filter> Filter Gallery> chọn Cutout trong thư mục Artistic. Nhấn CTRL + U để tăng độ bão hòa lên 49 ở Hue / Saturation Cuối cùng, tạo lớp điều chỉnh độ rung và tăng độ rung lên 27. Chúc vui vẻ! Có rất nhiều mẹo trong kênh Youtube của chúng tôi, hãy nhớ nhấp vào liên kết trên hồ sơ của chúng tôi để tìm hiểu thêm các hướng dẫn. Tạm biệt!

ĐĂNG KÝ HỌC PHOTOSHOP (CƠ BẢN đến NÂNG CAO) MIỄN PHÍ 

BẤM ĐĂNG KÝ NGAY

Bộ công cụ xử lý ảnh Photoshop chuyên nghiệp

DOWNLOAD:

✅ SADESIGN PANEL ENGLISH: https://sadesignretouching.com/retouching/

✅ SADESIGN PANEL VIET NAM: https://www.retouching.vn/

Hotline

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.